Skinnelangs-festivalen
Lørdag 2 september kl. 17.30 GRATIS INNGANG. Her blir det historier fra distriktets jernbanelinjer av Knut Andersen, togpoet Jan I. Sørensen kommer, Erlend Garåsen forteller om prosjektet sitt Skinnelangs, og det hele avsluttes med konserter med Signälfeil og Hard Luck Street. For de som vil gå skinnelangs fra Spikkestad stasjon til Lierbyen så er oppstart kl. 15.15

festival.png